• سه شنبه, ۲۳ مرداد , ۱۳۹۷

Let Them Grow

Let Them Grow

“نزد آن که جانش در تجلى است همه عالم کتاب حق تعالى است” هدف از تشکیل این جامعه، رسیدن به “وحدت اندیشه” در راستاى برخورد با جهان هستى است.

به عبارتى هدف ما رسیدن به شناخت وجودى جهان پیرامون خود و اجزاء تشکیل دهنده آن میباشد. و بوجود آوردن یک “وحدت رفتارى ” بین ما انسانها به عنوان یکى از

همان اجزاء در قبال دیگر اجزاء تشکیل دهنده. به واسطه این شناخت میتوان به درک عظمت هستى دست یافت، این امر باعث شده احترامى که درخور آن است بوجود

آید. براى رسیدن به این هدف به کمک تمامى اعضاى این جامعه نیازمندیم. با آرزوى توفیق عمل

https://telegram.me/LetThemGrow

 

 

#جهان #هستی #انرژی #درونی #تشعشع #شناخت #انسان #کارگاه #آموزشی #کاشت #نهال

Let Them Grow
رای بدهید

ورود به کانال تلگرام ما

Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام