• سه شنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۹

کانال مرجع مهندسی کنترل

کانال مرجع مهندسی کنترل

دنبال فیلم های تخصصی در زمینه مهندسی برق کنترل می گردی
فیلم مد لغزشی ترمینال اسلایدینگ LMI فالت پسگام فازی …

سایت مرجع مهندسی کنترل
www.controlref.com
کانال تلگرام

https://telegram.me/controlref

 

 

#فیلم #آموزشی #مهندسی_کنترل #مهندسی_برق #مد_لغزشی #پسگام #ماتریس #خطی #فازی #کنترل_غیرخطی #کنترل_دیجیتال

کانال مرجع مهندسی کنترل
رای بدهید

ورود به کانال تلگرام ما

Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام