• سه شنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۸

کانال زبان انگلیسی به روش مقایسه ای

کانال زبان انگلیسی به روش مقایسه ای

تقریباً درتمام روشهای رایج آموزش زبان به غیرانگلیسی زبانها اینکه زبان مادری (زبان اول) زبان آموز چیست اهمیتی ندارد و روش آموزشی برای عرب ها ، فارس ها ، ترک ها ، ژاپنی ها ، سوئدی ها … یکسان و یکنواخت است. دراینجا با روشی آشنا می شوید که به این نکته مهم تاکید و توجه دارد زیرا برای آنکه هرچه سریع تر و بهتر "انگلیسی فکر" کنیم و درنتیجه راحت تر و روان تر سخن بگوییم باید شباهتها و بخصوص تفاوتهای بین دو زبان مدنظر قرار بگیرند.در اینجا تکنیکهایی ارائه می شود که هدف آن جلوگیری از خطاهای ناشی از تداخل دو زبان (انتقال عادتهای زبانیِ زبان بومی به زبان خارجی) و درنتیجه سرعت بخشیدن به روند فکر کردن به زبان انگلیسی است. طبیعی است هرچه زودتر با یک زبان فکر کنیم مکالمه آن را نیز سریعتر و بهتر فراخواهیم گرفت.

https://t.me/EnglishContrastive

 

#آموزش #زبان #انگلیسی #مکالمه #لغات #تلفظ #آموزشی #واژگان

کانال زبان انگلیسی به روش مقایسه ای
4 امتیاز 1 رای

ورود به کانال تلگرام ما

Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام