• چهارشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۳۹۷

سیدحیدر میرهاشمی رستمی

کانال خبری بهشهر (در تلگرام)

سیدحیدر میرهاشمی رستمی

خبرگزار کانال رسمی بهشهر، در تلگرام
✅با نظارت اداره فرهنگ و ارشاد

ارتباط با اَدمین‌، جهت ارسال مطالب:↙️
https://telegram.me/Addmin_Behshahrii

جهت عضویت در کانال:↙️

https://telegram.me/Behshahrii

 

#بهشهر #اخبار #کشور #جهان #شهرستان #تبلیغ #مازندران #حومه #فرهنگ #خبری

سیدحیدر میرهاشمی رستمی
رای بدهید

ورود به کانال تلگرام ما

Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام