• جمعه, ۲۶ مرداد , ۱۳۹۷
کانال رویای شخصی

کانال رویای شخصی

فرض کنید پادشاهی شما را برای ماموریت خاصی فرستاده. اگر صدکار دیگر انجام دهید به جز آن مأموریت، پس هیچ کاری انجام نداده اید. آدمی برای انجام وظیفه ای به ...

کانال رویای شخصی
Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام