• دوشنبه, ۲۹ مرداد , ۱۳۹۷
کانال تلگرام You eXist

کانال تلگرام You eXist

کاربرد روان درمانی اگزیستانسیال در درمان و زندگی، برای روان درمانگران و درمانجویان خود پذیری و شناختِ خود و یافتن معنای زندگی     #روان_درمانی #اگزیستانسیال #درمان #زندگی ...

کانال تلگرام You eXist
کانال تلگرام دوقطبی

کانال تلگرام دوقطبی

کانال تلگرام روانشناسی هدف این کانال کمک به بیماران دوقطبی است و مطالب مفید درباره بیماری دو قطبی و راه کارهایی برای کنترل این بیماری گذاشته می شود. لینک کانال @doghotbe به منظور ...

کانال تلگرام دوقطبی
Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام