• چهارشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۳۹۷
کانال تلگرام abrcharani

کانال تلگرام abrcharani

کانال تلگرام درزگیر شرکــــــــــــــت بیــــــــــــــــــــــــــــن المللــــــــــــی چوبـــــــــــــــــــــــ ومبـــــــــــــلمـــــــــــان نقشــــــــــــــینه گــــــــــــوهر پاســــــــــــارگاد ((ابــــــــــــــــــــــــــــــــــر چــــــــــــــــــــــــــــرانـــــــــــی)) تولیــــــــــــد کننــــــــــــدهـــــــــــــــــــ انــــــــــــواع ابر و درزگیر خود چسب مسدود کننده دریچه کولر.برزنت کانال کولر در ابعادهای مختلف.انواع ترمز فرش آرلمانی ...

کانال تلگرام abrcharani
Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام