• سه شنبه, ۳۰ مرداد , ۱۳۹۷
کانال تلگرام سیمرغ

کانال تلگرام سیمرغ

کانال تلگرام تجزیه معرفی وتجزیه تحلیل و اثبات علمی تجربه های نزدیک به مرگ (NDE(Near Death Experience و بیان نتایج زیبای آن وآثار آن در زیبادیدن ابعاد مختلف زندگی و نیز بیان لطائف ...

کانال تلگرام سیمرغ
Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام