• پنج شنبه, ۱۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰
کانال گجیل

کانال گجیل

کانال تلگرام آذربایجان گجیل،کانال ویژه آذری زبان های عزیز   #کانال #ترکی #آذربایجان #تبریز ...

کانال گجیل