• چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹

کانال تلگرام اکوتوریسم écotourisme

کانال تلگرام écotourisme اکوتوریسم

گردشگری پایدار و حفظ محیط زیست یعنی حفظ هویت و معرفی آن به نسل های آینده؛ تحت حمایت معنوی موسسه چیکو دارای مقام مشورتی از شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد.
هدف ما معرفی ارزش های تنوع زیستی و جاذبه های زیست محیطی مناطق دیدنی است. در این کانال جاذبه های طبیعی ایران به زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسه منتشر می گردد.

https://t.me/tourisme

 

 

#گردشگری #پایدار #حفظ #محیط_زیست #موسسه #چیکو #سازمان_ملل #تنوع_زیستی #جاذبه #توریستی #طبیعت #سیچانلو #روستای #ایران #کوهستانی

کانال تلگرام اکوتوریسم écotourisme
رای بدهید

ورود به کانال تلگرام ما

Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام