• چهارشنبه, ۳۱ مرداد , ۱۳۹۷

کانال رویای شخصی

کانال تلگرام رویای شخصی

فرض کنید پادشاهی شما را برای ماموریت خاصی فرستاده. اگر صدکار دیگر انجام دهید به جز آن مأموریت، پس هیچ کاری انجام نداده اید.
آدمی برای انجام وظیفه ای به این جهان آمده… «مولانا»

#رویای_شخصی

https://telegram.me/RoyayeShakhsi

 

 

#رویا #شخصی #موفقیت #جملات #زیبا #ناب #عکسنوشته #بودا #سخنان #بزرگان #حکیمانه #انگیزشی #هدف

کانال رویای شخصی
رای بدهید

ورود به کانال تلگرام ما

Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام