• شنبه, ۸ آذر , ۱۳۹۹

کانال بازارچه یاد ماندگار

کانال بازارچه ياد ماندگار

خرید کنید، خنده هدیه بدهید و ثواب ببرید..
شما در بازارچه خیریه خرید کنید ما از درآمد حاصل به کودکان نیازمند کمک می کنیم و با فروش کارهای بانوان سرپرست برای آنها درآمدزایی می کنیم

https://t.me/mehraban575390

 

 

#خرید #بازارچه #هدیه #ثواب #خیریه #کودکان #نیازمند #کمک #درآمدزایی #بانوان #سرپرست

کانال بازارچه یاد ماندگار
رای بدهید

ورود به کانال تلگرام ما

Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام