• شنبه, ۹ فروردین , ۱۳۹۹

کانال انجمن وظیفه شناسان آسمانی

کانال انجمن وظیفه شناسان آسمانی

موضوع کانال ترویج فرهنگ وظیفه شناسی با شعار زیر هستش.

” من در جامعه نقش و وظیفه خود را مستقلا درست و کامل انجام میدهم”
نقش یعنی شهروند، عابرپیاده، راننده اتومبیل، همسایه، پدر، مادر، فرزند و …
وظیفه یعنی معلم، کارمند، کارگر، پزشک، مهندس و …
مستقلا یعنی یک میلیون نفر از چراغ قرمز رد شود من یک میلیون و یکمین نفر نخواهم شد.
درست از لحاظ کیفی است
کامل از لحاظ کمی است.

https://telegram.me/vazifeshenasan

 

#وظیفه_شناسی #فرهنگ_سازی #نظافت #شهروندی #عابرپیاده #راننده #همسایه #رفتار #قانون #اجتماع #رعایت_حقوق #ترافیک #مسئولیت

کانال انجمن وظیفه شناسان آسمانی
رای بدهید

ورود به کانال تلگرام ما

Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام