• سه شنبه, ۳۰ مرداد , ۱۳۹۷

کانال آبشناسی (هیدرولوژی و مدیریت منابع آب)

کانال آبشناسی (هیدرولوژی و مدیریت منابع آب)

کانالی علمی-آموزشی در زمینه هیدرولوژی و مدیریت منابع آب
زیر نظر استاد منابع آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
با همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت منابع آب

https://telegram.me/abshenasi

 

#علمی #آموزشی #هیدرولوژی #مدیریت #منابع #آب #دکترا #استاد #دانشگاه #ارشد

کانال آبشناسی (هیدرولوژی و مدیریت منابع آب)
رای بدهید

ورود به کانال تلگرام ما

Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام