• شنبه, ۹ فروردین , ۱۳۹۹

شرکت یاقوت های سود آور ایده پرداز UCIP

شرکت یاقوت های سود آور ایده پرداز UCIP

شرکت یاقوت های سود آور ایده پرداز UCIP جذب تعداد محدودی کارمند و سرپرست فروش را در سطح کشور آغاز نموده است.
نام و نام خانوادگی و نام شهر خود را از راههای ذیل ارسال نمایید.

call 02634356152
telegram 09391757867
telegram 09391757289

sms 10002634345036

https://telegram.me/ucipd

 

#شرکت #یاقوت #استخدام #آگهی #کارمند #سرپرست_فروش #UCIP

 

شرکت یاقوت های سود آور ایده پرداز UCIP
رای بدهید

ورود به کانال تلگرام ما

Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام