• شنبه, ۲۷ مرداد , ۱۳۹۷

سخنان فلسفی آرتور شوپنهاور

سخنان فلسفی آرتور شوپنهاور

امتیازات واقعی شخصی، چون بزرگی روح یا خوش قلبی در مقایسه با امتیازاتی چون مقام، اصل و نسب(حتی اگر اصل و نسب شاهی باشد)، ثروت و از این قبیل ، مانند تفاوت میان پادشاه واقعی و هنرپیشه ای است که در صحنه نمایش نقش پادشاه را ایفا میکند.

https://telegram.me/arthurschopenhauer

 

#فلسفه #سخنان #بزرگان #شوپنهاور #فیلسوف #فرهنگ

سخنان فلسفی آرتور شوپنهاور
رای بدهید

ورود به کانال تلگرام ما

Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام