• دوشنبه, ۲۹ مرداد , ۱۳۹۷

ترفندهای فروشندگی

ترفندهای فروشندگی

▫️ فورا دست به عمل بزنید: وقتی مشتری علاقمندی پیدا کردید، فورا مهیای کار شوید.

▫️برای فکر کردن، وقت صرف کنید.

▫️ فرصت‌ها را به قاپید.

▫️ خوش قول باشید.

▫️ به پیام‌ها در عرض ۲۴ ساعت جواب دهید.

▫️هر کسی که پیشنهادی داشت را دست کم یکبار ملاقات کنید و یا تماس بگیرید.

▫️ بدانید، چه موقع عقب نشینی کنید.

▫️ بدانید چه موقع کمک بخواهید….

▫️ بدانید که چگونه رابطه ای با اتکای متقابل ایجاد کنید.

▫️ بدانید نباید به کسی وابسته باشید.

▫️ خود را پیام آور تغییر در نظر بگیرید.

▫️ به طور موثر ارزیابی کنید.

▫️ مشاهده کنید.

▫️ سوال درست بپرسید.

▫️ همیشه سعی کنید، فروش را به مرحله ی بعد بکشانید.

▫️ مقصود نهفته ی داستانهایی که می‌شنوید را درک کنید.

▫️پی گیری کنید.

▫️ مهارت برنامه ریزی انعطاف پذیر و منضبط را کسب کنید.

▫️ به چراغ‌های دو خودرو جلوتر نگاه کنید.

▫️ بپرسید: آیا معقول به نظر نمی‌رسد؟

▫️ منافع مشتری را دراولویت قرار دهید.

▫️ با مشتریان کار کنید تا کاربردهای تازه ای بیابید

▫️ از عقب نشینی استفاده کنید

▫️ به طور موثری مشتری یابی کنید

▫️ مرحله بستن قرار داد را آسان بگیرید.

نقل از کتاب ۲۵ ترفند در فروشندگی ،  استیفن شیفمن

کانال موفقیت ، کسب درآمد ، مدیریت و فروش

#موفقیت #کسب #درآمد #پول #ثروت #مثبت #تفکر #بازاریابی #فروش #مدیریت #کار #شغل #کارآفرینی#برندینگ #خلاقیت #آموزش

 

ترفندهای فروشندگی
رای بدهید

ورود به کانال تلگرام ما

Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام