• چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹

اوضاع و احکام نجومی

اوضاع و احکام نجومی

احکام نجومی ایام و لیالی و اوضاع کواکب مثل قمر در عقرب و یا شرف قمر .

https://telegram.me/yasin120

لینک کانال تغییر پیدا کرده است به کانال زیر مراجعه نموده و عنوان کانال مدنظر خود را جستجو نمایید

https://t.me/joinchat/BHFykjwjN3shs7Kg-6URiA

 

#نجوم #علم #ستاره #شناسی #کوکب #اختر #کواکب #قمر #کیهان #منظومه #شمسی #بروج #مشتری #زهره

اوضاع و احکام نجومی
رای بدهید

ورود به کانال تلگرام ما

Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام