• دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۳۹۷

کانون کارفرمایان استان اصفهان

کانون کارفرمایان استان اصفهان

کانالی است جهت معرفی خدمات کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان اصفهان، که شامل:

۱-صدورکارت کارفرمایی برای کارفرمایان: (معرفی جایگاه قانونی، شأن و منزلت کارفرمایان و تسهیل و تسریع در امور روزمره کارفرمایان -مانند دادگستری،سفارتخانه ها و…،-که محور اصلی کار و تولید در جامعه هستند)

۲-برگزاری سمینارهای مرتبط باکارفرمایی(آشنایی با قوانین ومقررات مالیاتی،تامین اجتماعی،روابط کارو…)

۳-ارایه مشاوره رایگان درزمینه های روابط کار و تامین اجتماعی و…

۴-برگزاری جلسات پرسش وپاسخ ویژه کارفرمایان با مدیران استانی

۵-پیگیری مسائل ومشکلات انجمنهای صنفی کارفرمایی و تولیدکنندگان تا حصول نتیجه

۶-معرفی نماینده کارفرمایان درمراجع حل اختلاف

۷- حضور نماینده کانون درکمیته های بدوی وتجدید نظرمشاغل سخت وزیان آور واصلاح ساختار

 

https://telegram.me/karfarmaian

 

#کارفرما #اصفهان #صنفی #انجمن #کار #تولید #مشاوره #رایگان

ورود به کانال تلگرام ما

معرفی کانال تلگرام
Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام