• چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶

نمایش مطالب " NDE "

کانال تلگرام

کانال تلگرام سیمرغ

کانال تلگرام سیمرغ

معرفی وتجزیه تحلیل و اثبات علمی تجربه های نزدیک به مرگ (NDE(Near Death Experience و بیان نتایج زیبای آن وآثار آن در زیبادیدن ابعاد مختلف زندگی و نیز بیان لطائف عرفان مشرق زمین در چگونگی زندگی در زمان حال و ...

کانال تلگرام سیمرغ
Open

کانال تلگرامورود به کانال تلگرام ماکانال تلگرام