• دوشنبه, ۲ مرداد , ۱۳۹۶

نمایش مطالب " NDE "

کانال تلگرام سیمرغ

کانال تلگرام سیمرغ

معرفی وتجزیه تحلیل و اثبات علمی تجربه های نزدیک به مرگ (NDE(Near Death Experience و بیان نتایج زیبای آن وآثار آن در زیبادیدن ابعاد مختلف زندگی و نیز بیان لطائف عرفان مشرق زمین در چگونگی زندگی در زمان حال و ...

ادامه مطلب
Open

کانال تلگرامورود به کانال تلگرام ماکانال تلگرام