• دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶

کانال تلگرام پسگام

کانال مرجع مهندسی کنترل

کانال مرجع مهندسی کنترل

دنبال فیلم های تخصصی در زمینه مهندسی برق کنترل می گردی؟ فیلم مد لغزشی؟ ترمینال اسلایدینگ؟ LMI؟ فالت؟ پسگام؟ فازی؟… سایت مرجع مهندسی کنترل www.controlref.com کانال تلگرام https://telegram.me/controlref     #فیلم #آموزشی #مهندسی_کنترل #مهندسی_برق #مد_لغزشی #پسگام ...

کانال مرجع مهندسی کنترل
Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام