• چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۶

نمایش مطالب " خوانش "

کانال تلگرام

کانال تلگرام خداینامک

کانال تلگرام خداینامک

کانال شناخت بیشتر شاهنامه و خوانش درست آنرا آرمانِ خود داشته و مطالب فرهنگی و تاریخی مرتبط را معرفی میکند . https://telegram.me/khoday_namak   #شناخت #شاهنامه #فردوسی #خوانش #درست #فرهنگی #تاریخی #شعر #ادبی #ادبیات #اشعار

کانال تلگرام خداینامک
Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام