• پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۳۹۶

نمایش مطالب " جمعه "

کانال تلگرام

چشم مخصوص تماشاست اگر…بگذارند

چشم مخصوص تماشاست اگر…بگذارند

بعضی جمعه عروسی میگیرندبخاطرتعطیلی اش،حتی تنوربندگی را هم تعطیل میکنند ونان شیطان رامیخورند بعضی اماجمعه میگیرن تارونق بندگی شود اول راه که متفاوت باشی عاقبتش متفاوت وختم به شهادت است https://t.me/hasan_abbasi69     #جمعه #عروسی #شهادت #بندگی #شهیدان #خاطرات #جملات ...

چشم مخصوص تماشاست اگر…بگذارند

کانال امام زمان (عج)

کانال امام زمان (عج)

آقاجان بازاین جمعه عهدمی بندم تا ببینمت..دلم را روانه جمکران کردم….تاحداقل آخرین جمعه ی عمرم ببینمت… https://telegram.me/gharibegharibe   #امام #دینی #مذهبی #مهدی #زمان #جمکران #جمعه #اسلامی #شیعه

کانال امام زمان (عج)
Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام