• جمعه, ۳ فروردین , ۱۳۹۷

کانال تلگرام بروج

اوضاع و احکام نجومی

اوضاع و احکام نجومی

احکام نجومی ایام و لیالی و اوضاع کواکب مثل قمر در عقرب و یا شرف قمر . https://telegram.me/yasin120 لینک کانال تغییر پیدا کرده است به کانال زیر مراجعه نموده و عنوان کانال مدنظر خود را جستجو ...

اوضاع و احکام نجومی
Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام