• سه شنبه, ۲۵ مهر , ۱۳۹۶

نمایش مطالب " ایمنی "

کانال تلگرام

کانال کنترل-اتوماسیون

کانال کنترل-اتوماسیون

برق کنترل -برق خانگی -ایمنی- سنسور -اتوماسیون -الکترونیک-هوای فشرده-هیدرولیک-پنوماتیک https://telegram.me/control_automation     #برق #کنترل #ابزار #دقیق #اتوماسیون #صنعت #هوای #فشرده #هیدرولیک #پنوماتیک #فیزیک #ایمنی #امنیت #خودرو #صنایع #تعمیر #تاسیسات

کانال کنترل-اتوماسیون

کانال مــن O بچــم

کانال مــن O بچــم

*** من و بچم *** ** من و بچم ** * من و بچم * من و بچم https://telegram.me/manobacham       #مادر #کودک #نوزاد #تغذیه #تفریحات #نوجوان #ایمنی #بهداشت #فرزند #والدین #رشد #سرگرمی

کانال مــن O بچــم
Open

کانال تلگرامورود به کانال تلگرام ماکانال تلگرام