• چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶

نمایش مطالب " اختلال "

کانال تلگرام

کانال تازه های اتیسم

کانال تازه های اتیسم

جدیدترین یافته های علمی در اختلال طیف اتیسم  ، این کانال اطلاعات جامعی را در رابطه با این اختلال و راهکارهای درمانی در اختیار خانواده های کودکان طیف اتیسم، مربیان، کاردرمانگران، گفتار درمانگران و همچنین تمامی والدین برای آگاهی و ...

کانال تازه های اتیسم
Open

کانال تلگرامورود به کانال تلگرام ماکانال تلگرام