• یکشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۶

نمایش مطالب " آریانا "

کانال تلگرام

کانال مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا

کانال مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا

مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا با هدف گسترش ارائه خدمات آموزشی با استفاده از بستر سامانه های برخط و الکترونیک راه اندازی گردیده تا بتواند با اتکا به دانش اعضای هیئت علمی این مرکز که اکثریت آنها از اعضای هیئت ...

کانال مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا
Open

کانال تلگرامورود به کانال تلگرام ماکانال تلگرام