• شنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۶

کانال تلگرام TAHOSSEIN

کانال تلگرام TAHOSSEIN

اگه پشت پاخوردی؟
اگه کسی نیست به حرفات گوش بده؟
اگه عشقت رودوست داری؟
به کانال تاحسین سربزن

https://telegram.me/TAHOSSEIN

 

 

#متن #نوشته #احساسی #عاشقانه #عکسنوشته #شعر #اشعار #زندگی #عشق

ورود به کانال تلگرام

معرفی کانال تلگرام
Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام