• دوشنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۷

کانال تلگرام پاسخ به شبهات دینی

کانال تلگرام پاسخ به شبهات دینی

نقد الحاد، آتئیست، بی خدایی، خداناباوری، شک گرایی –
بیان تناقضات و مغالطات بی خدایان و خداناباوران –
مقالات علمی، فلسفی و مذهبی –
– فاقد هر گونه تبلیغات-

https://telegram.me/shobhedini

 

#نقد #بررسی #تفسیر #قرآن #آیات #پاسخ #شبهات #دینی #مذهبی #ملحدان #فلسفه #فلسفی #اسلام #شیعه #تاریخ

ورود به کانال تلگرام ما

معرفی کانال تلگرام
Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام