• شنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۶

کانال تلگرام جام جهان

کانال تلگرام جام جهان

هدف ما انتشار آگاهی، شادی و عشق است.
هر واقعه ای در این جهان، بازی آفرینش است که ناگزیر باید پذیرفت و با درک هر رنج و هر شادی، از بحران و موفقیت عبور کرد.
پاک باشید و لبریز نور

https://telegram.me/jaamejahaan

 

#هدف #آگاهی #عشق #شادی #موفقیت #جملات #زیبا #ناب #خبر #شعر #طبیعت #زندگی #جامعه #انسان

ورود به کانال تلگرام

معرفی کانال تلگرام
Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام