• یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۳۹۷

کانال تلگرام اسطوره با دکتر اسماعیل پور

کانال تلگرام اسطوره با دکتر اسماعیل پور

منبعی معتبر برای شناخت اساطیر ایران و جهان
با ما اسطوره های ایران و جهان را بصورت علمی و آکادمی بشناسید
زیر نظر مستقیم دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور اسطوره شناس برجسته ایران
استاد دانشگاه های روسیه و چین و عضو هیت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

https://t.me/Os2re_Esmailpour

 

#اسطوره #اساطیر #ایران #جهان #تاریخ #تاریخی #مطالب #تمدن

 

ورود به کانال تلگرام ما

معرفی کانال تلگرام
Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام