• پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاكره

در این کانال هرچیزی که برای موفقیت در مذاکره و زبان بدن باید در اختیار داشته باشید را بدست خواهید آورد.
تا موفقیت تنها یک کلیک فاصله دارید.

https://telegram.me/negotiationclass

 

 

#اصول #فنون #مذاکره #زبان_بدن #سخنرانی #کسب #کار #روانشناسی #مدیریت #ارتباط #کلامی #موفقیت

معرفی کانال تلگرام
Open

عضویت در کانال تلگرامورود به کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام